Retur til oversigt. KLIK! Retur til oversigt. KLIK! Retur til oversigt. KLIK!

. . . Danske STENguns side 2

I takt med, at modstandsgrupperne voksede i størrelse og antal, steg behovet for våben. En mulighed var at "låne" dem fra hærens arsenaler, hvad man også benyttede sig af i stort omfang - en anden var selv at fremstille våben. Manglen på maskinpistoler var stor, og derfor etablerede grupperne de sidste ca. to år af besættelsen små "våbenfabrikker".

Våbenfremstillingen foregik ofte i små trange kælderlokaler i beboelsesejendomme med plads til en eller to mand og altid med en stor risiko for, at der i ejendommen boede en stikker. Tit måtte man flytte det hele i hast, når der var mistanke til en person, eller hvis en af kammeraterne var blevet arresteret. Ud fra det foreliggende, men ret begrænsede tilgængelige materiale, forsøges det her at tegne et billede af de forhold man måtte arbejde under, og at beskrive de resultater, som modstandsgrupperne opnåede.

De første STENguns kom formentlig til Danmark i foråret 1943. Faldskærmsmanden "JELLY" instruerede i brugen af STENgun i juni - juli 1943. Blandt andre instruerede han gruppe "Morten" - en BOPA gruppe - som senere led svære tab.

Der var, som nævnt, på dette tidspunkt kun ganske få engelske STENguns til rådighed, således lånte Holger Danskes senere "våbenfabrikant" en STENgun fra et BOPA medlem. Samtlige grupper, der producerede våben benyttede "underleverandører" til at fremstille delene. Ofte vidste disse ikke at det var våbendele de fremstillede. Piberne var vanskelige at fremstille, og derfor blev de stjålet fra Riffelsyndikatet eller Hærens Våbenarsenal.

Frihedsrådets udstilling 1945 - klik for at se mere!

© 2006 www.stengun.dk